Diplomes

Els diplomes de l’activitat són aquests

Bronze (mínim 3 contactes)

Argent (mínim 4 contactes)

Or (mínim 5 contactes)