QSL

Tots els contactes de l’activitat ser├án confirmats per eQSL i LoTW